ยุงเป็นแมลงในอันดับ Diptera จำพวก Culicidae พบได้ทั่วโลก ยุงตัวเมียเป็นปรสิตดูดเลือดมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร ยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา โรคไข้มาลาเรีย โรคไข้เหลือง โรคเท้าช้าง เป็นต้น หลายคนนอนดูคลิปโป๊อาจจะโดนยุงกัดโดยไม่รู้ตัว